Sau khi cập nhật iOS 15.1, Apple cho phép người dùng đánh giá ứng dụng mặc định trên App Store

Sau khi cập nhật iOS 15.1, Apple cho phép người dùng đánh giá ứng dụng mặc định trên App Store

Nguồn: https://tinhte.vn/thread/sau-khi-cap-nhat-ios-15-1-apple-cho-phep-nguoi-dung-danh-gia-ung-dung-mac-dinh-tren-app-store.3425739/


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *